במשך כל שנות פעילותה, הצליחה האגודה לזכות הציבור לדעת להביא לשינוי משמעותי בתקשורת הישראלית במישורים רבים. מאז ועד עתה, פועלת האגודה ללא לאות ליצירת סטנדרטיים תקשורתיים ברמה הגבוהה ביותר, ומקיימת פגישות רבות עם חברי כנסת, מקבלי החלטות, מנהלים ובעלי תפקידים בגופי התקשורת השונים. מרבית פעילותה של האגודה היא בתחום שמירה על אתיקה ושוויון בין המגזרים כפי שבאים לידי ביטוי בתקשורת הישראלית, לצד חתירה לשקיפות ערכית של כלל אמצעי התקשורת בישראל.

אתיקה עיתונאית

האגודה לזכות הציבור לדעת מאמינה בשקיפות ובהגינות תקשורתית, ופועלת להשגתן בכל אמצעי התקשורת בישראל. נקיטת עמדה נחרצת בנושא אתיקה תקשורתית ושמירה על כללי אתיקה עיתונאית, הן מאבני היסוד של הדמוקרטיה בישראל.

ביטול טורים אישיים ופתיחים בתקופת הבחירות לכנסת

עם ההכרזה על פתיחת מערכת הבחירות של הכנסת ה-20, פנתה האגודה לזכות הציבור לדעת למנהלי גופי השידור המרכזיים בדרישה שלא לשדר עמדות וטורים אישיים במהלך תקופה רגישה זו.

במסגרת זו, פנתה האגודה לקול ישראל ביחס לתוכנית "גאון בשישי" בהגשת יהורם גאון, אשר שידר התייחסות ספציפית לגבי חה"כ ציפי לבני וכן ביחס למשדר "הבוקר הזה" בקול ישראל, בו נהג המגיש אריה גולן לשדר פתיח אישי, שבו התייחס לכותרות היום הפוליטיות מנקודת מבטו האישית.

חריגה בזמן האוויר של פרסומות המשודרות בקול ישראל

צוות המחקר של האגודה לזכות הציבור לדעת בדק ומצא, כי מספר דקות הפרסומת המשודרות בקול ישראל לאורך שעת שידור הינו חורג מהמותר במספר לא מבוטל של מקרים. ואכן, בתגובה לפנייתו של יו"ר האגודה בעניין זה, הודה הממונה על קבילות הציבור ברשות השידור, כי "תלונתך בעניין ריבוי הפרסומות נבדקה ונמצאה מוצדקת. בתאריכים שציינת אכן חרגו דקות הפרסומת מהכללים המותרים ברשות השידור". במכתבו, מוסיף ופורש הממונה על קבילות הציבור של רשות השידור יריעה רחבה ומעניינת בנושא זה, ואף מציין כי כבר התריע על כך בעבר, אך ללא הועיל.

פרסום נתונים שקריים מטעם החמאס במהלך מבצע "צוק איתן"

בדיקה מדגמית שנערכה על ידי האגודה לזכות הציבור לדעת במהלך מבצע "צוק איתן" בקיץ 2014 העלתה, כי רשימות ההרוגים הפלסטינים המתפרסמות בעיתונות הישראלית אשר מתבססות על נתוני משרד הבריאות הפלסטיני בעזה אינן מדויקות, בלשון המעטה. הבדיקה, שהסתמכה בין היתר על פרסומים באתרים פרו-פלסטיניים העלתה, כי החמאס ניפח את רשימות ההרוגים באופן מלאכותי ומניפולטיבי, אך למרות זאת, כתבים ועיתונאים מהארץ ומחו"ל המשיכו לפרסם נתונים אלה שוב ושוב מבלי להטיל בהם כל ספק.

מצערת במיוחד היתה העובדה שכלי תקשורת ישראליים ציטטו את נתוני האויב, ובכך למעשה שיתפו פעולה עם הלוחמה הפסיכולוגית שהוא מנהל.

בעקבות הממצאים הללו, פרסמה האגודה לזכות הציבור לדעת את נתוני בדיקתה ואף התריעה בפני כתבים ישראלים וזרים לגבי נושא זה. חוות הדעת וממצאי הבדיקה של האגודה פורסמו בהרחבה באמצעי התקשורת השונים.

 
 
קרא עוד על פעילות האגודה