האגודה לזכות הציבור לדעת סבורה כי יש מקום לפעול לקידום ולהעצמת נשים  בתקשורת, כמגישות, כעיתונאיות וכמנהלות ולהימנע מיצירת תקרת זכוכית בתחום זה. במקביל, פוסלת האגודה מכל וכל פרסומים לא ראויים שיש בהם שימוש בוטה בנשים, ומצרה על כך שעד לשנת 2015, טרם נחקק חוק המגביל תכנים בוטים, פוגעניים ומשפילים באתרי המרשתת (אינטרנט), כפי שנעשה בהגבלת שידורי הטלוויזיה.

הגבלת תכנים בוטים באתרי המרשתת (אינטרנט)

בספטמבר 2014 הצטרפה האגודה לזכות הציבור לדעת למחאת תא העיתונאיות כנגד אתר מאקו, בעקבות כתבה שהועלתה לאתר אשר כללה תכנים מיניים בוטים. במחאתן, הפיצו חברות תא העיתונאיות כרזת רשת בה כיוונו ישירות למנכ"ל קשת ולנציגת בעלי השליטה באתר. בכרזה נשאלו השניים, בין השאר, "כיצד הם משתפים פעולה עם החפצת נשים." ואכן, בעקבות הלחץ הציבורי שנוצר, הסירו במאקו את הכתבה הבוטה, כבר באותו היום.
 
 
קרא עוד על פעילות האגודה

FacebookGoogle+TwitterLinkedIn