מכתב תשובה של מדור פניות הציבור בדובר צה"ל לאגודת 'לדעת' חושף את היקף התלונות נגד התבטאותו של רזי ברקאי – פורסם באתר הברנז'ה אייס, 22/3/16

http://www.ice.co.il/media/news/article/425729