העיוותים בדיווחי העיתונות הזרה (חלק א') – פרופ' אלי פולק וישראל מידד JPOST 16/3/2016

http://www.jpost.com/Opinion/MEDIA-COMMENT-Distortions-in-the-foreign-press-part-one-448196